06/30/2022

500 triệu đồng nên đầu tư gì ở TP HCM?

Tôi là một nhân viên thiết kế đồ họa, từ quê lên học và làm ở TP HCM được 7 năm. Nhờ chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, tôi có khoản dư 500 triệu đồng gửi ngân hàng lấy lãi hằng tháng trả tiền trọ.

Tôi đang độc thân, không có kinh nghiệm tham gia chứng khoán, đầu tư nhà đất hay vàng. Từ trước tới nay tôi chỉ như \”con ong chăm chỉ\” kiếm tiền gửi ngân hàng. Dù bạn bè rủ rê tham gia nhiều kênh sinh lời, tôi vẫn không dám vì không hiểu biết nhiều lĩnh vực.

Nay tôi muốn đem 500 triệu đồng trên đi đầu tư vào kênh nào đó. Mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp tôi nên tham gia vào lĩnh vực nào ít rủi ro mà sinh lời tốt. Tôi cảm ơn nhiều.

Dương Đức