07/02/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương thăm nhà báo, nghệ sĩ tiêu biểu tại TP Cần Thơ

Cần Thơ – Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà nhà báo và nghệ sĩ tiêu biểu của Thành phố Cần Thơ.

Sáng ngày 3.3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm nhà báo lão thành Tăng Văn Lễ – nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Hậu Giang (cũ) và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Trúc Linh – hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại ĐBSCL.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe nhà báo, nghệ sĩ lão thành đồng thời tri ân những đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí và văn hóa – văn nghệ của Thành phố Cần Thơ nói riêng cũng như cho khu vực Tây Nam Bộ và đất nước nói chung.

Đây là hoạt động trong Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai kế hoạch công tác báo chí, xuất bản, văn hóa – văn nghệ năm 2022.

Thay mặt gia đình, nhà báo Tăng Văn Lễ và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Trúc Linh đã bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thành phố Cần Thơ đồng thời cho biết sẽ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu cũng như các thế hệ nhà báo, văn nghệ sĩ kế thừa để tiếp tục xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như các hoạt động văn hóa – văn nghệ theo định hướng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.