05/27/2022

Biển số vàng và thủ tục đổi biển để không bị phạt

Nếu không đổi biển số vàng cho xe, tổ chức có thể bị phạt cao nhất đến 8 triệu đồng; cá nhân cao nhất là 4 triệu đồng.

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định biển số xe màu vàng là những biển số xe có nền màu vàng và chữ màu đen.

Căn cứ Điểm đ Khoản 6 Điều 25 Thông tư 58, biển này có seri sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Biển số xe màu vàng áp dụng cho các phương tiện nào?

Theo Điểm đ Khoản 6 Điều 25 Thông tư 58, biển số vàng được áp dụng đối với xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Kinh doanh vận tải bằng xe ôtô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Đổi biển số vàng ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA, nơi cấp đổi biển vàng cho xe kinh doanh vận tải gồm:

– Phòng CSGT.

– Phòng CSGT đường bộ – đường sắt.

– Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tục đổi biển số vàng tránh bị phạt nặng

Chủ phương tiện đổi biển số vàng trực tiếp tại phòng Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tại website của Cục Cảnh sát giao thông.

Không đổi biển số vàng bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư 58 có hiệu lực phải thực hiện đổi sang biển số vàng trước ngày 31.12.2021.

Nếu sau ngày 31.12.2021 mà không đổi sang biển vàng, chủ xe kinh doanh vận tải sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo Điểm đ Khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Cụ thể, tổ chức có thể bị phạt cao nhất đến 8 triệu đồng; cá nhân cao nhất là 4 triệu đồng.