05/23/2022

Cảnh giác lời mời tham gia sàn chứng khoán phái sinh quốc tế

Ngày 22.11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia các sàn giao dịch chứng khoán không được pháp luật công nhận. 

Cụ thể, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh của nhà đầu tư, thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân kêu gọi, mời chào tham gia giao dịch thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán ảo,… hoặc công ty trung gian có kết nối với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Trong đó, có những công ty sử dụng tên công ty chứng khoán để giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Những loại hình này đã gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán được hoạt động hợp pháp. 

Trước vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Do đó, ngoài các đơn vị nêu trên, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch và được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trước khi được đưa vào giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không quản lý, giám sát các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức kinh doanh, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán mà không được cấp phép hoạt động.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và các tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận, để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.