05/26/2022

Chủ tịch Quốc hội dự khánh thành 4 ứng dụng công nghệ ngành tòa án

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao cần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo.

Sáng 8.1, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi động Hệ thống Trung tâm Tư liệu – Thư viện, Trung tâm Giám sát và Điều hành, Phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, Nền tảng xét xử trực tuyến tòa án nhân dân.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các công trình này đặt nền móng cho việc hiện thực hóa Tòa án điện tử, Tòa án thông minh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cùng với nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân, công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các Thẩm phán, những công trình này từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp, sự mong đợi của nhiều thế hệ cán bộ, công chức Tòa án, nhất là các Thẩm phán, người giữ chức danh tư pháp.

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng “Nền tảng xét xử trực tuyến” cùng với ban hành “Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến” ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống Tòa án trong việc đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đây cũng là giải pháp kịp thời, phù hợp và hiệu quả để chủ động thích ứng an toàn với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động tố tụng tại Tòa án.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Tòa án các cấp cần thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự thì phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; trong công tác xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

Các Tòa án cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cần cần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân; Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp…

Để kịp thời giải quyết yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Tòa án nhân dân tích cực tham gia xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật; nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số và Tòa án điện tử ở nước ta.