05/19/2022

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Xác định 5 định hướng lớn

1.000 phụ nữ tiêu biểu sẽ về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 9 đến 11.3.2022, tại Hà Nội. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sẽ xác định 5 định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.

1.000 phụ nữ tiêu biểu tham dự

Ngày 1.3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027). Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì họp báo.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) có chủ đề: \”Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước\”. Theo đó, đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Ban tổ chức, về dự đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước và khoảng 200 đại biểu khách mời.

Phiên khai mạc đại hội sẽ được tổ chức vào sáng 10.3 với nội dung chính gồm: Diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XII, phóng sự ngắn, một số tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các phiên chính thức khác của Đại hội gồm: Tham luận/thảo luận, Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Phiên bế mạc, đại hội sẽ báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; thông qua Nghị quyết Đại hội.

5 định hướng lớn

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ. Đó là: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Dự thảo Báo cáo cũng xác định 5 quan điểm phát triển, có tính định hướng trong xây dựng toàn bộ phương hướng nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo.

Cụ thể, thứ nhất, bám sát, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, căn cứ thực tiễn và yêu cầu của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội.

Thứ hai, phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ là nhiệm vụ xuyên suốt; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ là mục tiêu; lấy sự đồng thuận và tin tưởng của phụ nữ là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Thứ ba, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức hội.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ, có khát vọng cống hiến.