05/24/2022

Đặt hạn chót khai tử thẻ từ ATM

Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31.12.2021, toàn bộ thẻ ATM thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. 

Cụ thể, Theo thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về: \”Đến ngày 31.12.2021, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa\”. 

Trước đó, từ ngày 31.3.2021, các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM từ và thay bằng thẻ ATM có gắn chip. 

Nhiều ngân hàng tại Việt Nam hiện đã gửi thông báo đến người dùng về việc các thẻ ATM sử dụng công nghệ từ sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận trên các điểm giao dịch trên toàn quốc dựa theo thông tư trên của Ngân hàng Nhà nước. 

Theo đó, thẻ ATM gắn chip mới vẫn có kích thước giống như thẻ từ cũ, chiều dài: 85.60mm x chiều rộng: 53.98mm. 

Các chuyên gia nhận định, so với thẻ ATM gắn chip, thẻ từ có bảo mật thấp, dễ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Trong khi đó, thẻ ATM gắn chip sẽ giúp ngăn chặn những hành vi đánh cắp thông tin thẻ, mã hóa thông tin với độ bảo mật cao. Đồng thời, tốc độ xử lý sẽ được tăng lên đáng kể giúp thực hiện các giao dịch nhanh hơn với thẻ ATM gắn chip.

Hiện một số ngân hàng vẫn đang cho người dùng chuyển đổi miễn phí từ thẻ cũ sang thẻ ATM gắn chip.