05/23/2022

Hải Dương: Lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn

Hải Dương – Sáng 6.12, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 5, xem xét thông qua 24 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng trong đó lần đầu tiên có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương – khẳng định – Năm 2021, tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn trong bối cảnh nền kinh tế cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương phải đối mặt với các đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tinh thần “Chủ động – linh hoạt – vượt khó – tăng tốc”, ngay sau khi đợt dịch thứ 3 cơ bản được khống chế, tỉnh Hải Dương kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất; hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ tăng trưởng âm trong quý I, chỉ đạt 3,9% trong quý II đã vươn lên mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm, ước đạt 8,6% cả năm (kế hoạch tăng 8,0% trở lên) cao hơn bình quân chung cả nước. 10/14 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt 48,4% dự toán năm; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 12/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phương án quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua kế hoạch biên chế cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và ban hành một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo hiểm, giáo dục… 

Kỳ họp xem xét thông qua 24 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó, lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định.

HĐND tỉnh sẽ dành thời gian cả ngày 7.12 để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, phiên thảo luận chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân toàn tỉnh theo dõi.