05/19/2022

Khinh hạm Bayern của Đức thăm Việt Nam

Dự kiến chuyến thăm TP.HCM của chiến hạm Đức bắt đầu từ ngày 6.1 và kết thúc ngày 9.1.

Với 232 thủy thủ trên tàu, khinh hạm khởi hành từ quân cảng Wilhelmshaven (vùng Hạ Saxony, Đức) đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Toàn bộ hành trình kéo dài 7 tháng và khinh hạm Bayern cũng trở thành tàu chiến Đức lần đầu tiên quay lại Biển Đông sau gần 2 thập niên.

Khinh hạm Bayern của Đức thăm Việt Nam - ảnh 2

Chuyến hải trình của khinh hạm tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhấn mạnh hợp phần chính sách an ninh trong Định hướng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do Chính phủ Liên bang thông qua tháng 9.2020 nhằm tăng cường vai trò của Đức với tư cách là một bên tham gia kiến thiết và một đối tác tại khu vực này.

Mục tiêu của Định hướng là tăng cường các mối quan hệ trong khu vực và với khu vực đồng thời mở rộng nền tảng cho các mối quan hệ này.

Khinh hạm Bayern của Đức thăm Việt Nam - ảnh 3

Hải trình của khinh hạm Bayern trong chuyến triển khai Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

twitter/fregattebayern

Các tuyến đường biển rộng mở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế đối với Đức và Châu Âu. Sứ mệnh của khinh hạm Bayern là một đóng góp cụ thể vào việc bảo vệ và giữ vững trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh này, khinh hạm cũng đã đi qua khu vực Biển Đông. Nước Đức thường xuyên nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), một khung pháp lý bao trùm và có hiệu lực quốc tế đối với tất cả các hoạt động tại các biển và đại dương, đặc biệt là quyền tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển quốc tế cũng như quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải được quy định trong Công ước.