05/21/2022

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì lơ là nghĩa vụ công bố thông tin

TPHCM – Việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán dù đã có sự cải thiện, song vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành các quy định này, dẫn tới việc có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần (CTCP) ASA vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt tiền đến 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với hàng loạt các loại báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thường niên và giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2020. 

Tương tự như vậy, CTCP CMISTONE Việt Nam bị phạt tiền 70 triệu đồng vì không công bố các báo cáo bao gồm: BCTC quý 4/2018; BCTC kiểm toán năm 2018; BCTC quý 1/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, BCTC quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21.02.2019)….

Có thể thấy tình trạng bị xử phạt vì lơ là công bố thông tin trong thời gian gần đây khá phổ biến. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  cũng đã có quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty Rau quả, Nông sản và CTCP Sông Đà 9.06 (liên quan đến các vi phạm về công bố thông tin). Đơn cử như trường hợp của  Sông Đà 9.06, Công ty đã không công bố BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…; đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018. Với vi phạm tương tự nhau, mỗi công ty bị UBCKNN xử phạt hành chính 85 triệu đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chậm trễ công bố thông tin có thể do nhân sự chuyên môn không chuyển thông tin kịp thời đến bộ phận công bố thông tin, nhân sự mới chưa nắm hết thủ tục, hoặc người công bố thông tin không nắm đầy đủ quy định về các loại thông tin cần phải công bố, hoặc là hiểu nhầm về quy định công bố thông tin. Đặc biệt thời gian qua do dịch CCOVID-19 nên có những doanh nghiệp tổ chức họp trực tuyến và chậm trễ trong việc chuyển phát tài liệu cho các bên liên quan ký tên dẫn đến việc công bố thông tin bị chậm trễ.

Một khảo sát về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 mới đây, do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí điện tử FILI thực hiện trên hai sàn Hà Nội và TPHCM cũng cho thấy, mặc dù việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết đã có sự cải thiện, song vẫn còn lượng lớn doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu.  Nếu như trong năm 2020, các vi phạm của doanh nghiệp tập trung vào các lỗi liên quan đến công bố thông tin báo cáo tài chính quý và bán niên, thì trong năm 2021, các lỗi này đã giảm đi đáng kể. Thay vào đó, các lỗi vi phạm nổi trội trong năm 2021 chủ yếu rơi nhiều vào lỗi công bố tài liệu hay nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, lỗi công bố thông tin báo cáo quản trị.