05/28/2022

Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với sĩ quan nghỉ hưu

Ông Đinh Xuân Mạnh gửi câu hỏi: Tôi ở Hà Nam, là sĩ quan nghỉ hưu muốn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có được không?

Vấn đề này, Luật sư Cấn Thị Phương Dung – Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Trường hợp đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu có thể tham khảo quy định sau:

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định về cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến trung ương và tương đương như sau:

4. Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định như sau:

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tư này hoặc được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong các trường hợp sau đây:

đ) Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 9 Điều 5, Khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

Như vậy, trường hợp ông là sĩ quan nghỉ hưu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.