05/21/2022

Tiếp tục xử phạt 250 triệu đồng với doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Phú Yên – Xả thải ra môi trường trong quá trình sản xuất nhưng doanh nghiệp chế biến hạt điều ở Phú Yên vẫn chưa khắc phục. 

Chiều ngày 18.11, bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với Công ty TNHH Điều Đại Hưng Phát (địa chỉ trụ sở chính Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) vì nhiều vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, Công ty Điều Đại Hưng Phát  bị xử phạt vì hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải; vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND huyện Phú Hòa phê duyệt. Tổng tiền phạt với các hành vi vi phạm hành chính là 250 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường 1 tháng kể từ ngày Công ty nhận được Quyết định xử phạt này. Buộc Công ty Điều Đại Hưng Phát phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường gồm: Các hầm chứa chất thải phải được chống thấm và được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Thời gian hoàn thành việc khắc phục và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất đến ngày 30.12.2021…

Trước đó, tháng 8.2021, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã xử phạt công ty này 300 triệu đồng về những vi phạm về xả thải ra môi trường. Cụ thể Công ty này đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải như: BOD5 vượt 7,28 lần, COD vượt 3,85 lần, TSS vượt 2,92 lần, tổng dầu mỡ vượt 2,26 lần, H2S vượt 1,17 lần, coliform vượt 2,2 lần…