05/25/2022

Trưởng ban Kinh tế T.Ư: Xác định rõ triết lý công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguy cơ vượt quá sức chịu đựng của người dân, doanh nghiệp

Sáng 6.12, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về Công nghiệp 4.0.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư: Xác định rõ triết lý công nghiệp hóa, hiện đại hóa - ảnh 2

Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

gia hân

\”Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải xác định rõ triết lý phát triển, mô hình và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới của giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045\”, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, và cho biết hiện nay, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu, làm thay đổi căn bản tư duy về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

\”Công nghệ sản xuất kỹ thuật số tiên tiến có thể thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ\”, Trưởng ban Kinh tế T.Ư nhận định.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư cũng cho biết, Diễn đàn Công nghiệp 4.0 được tổ chức lần này nhằm phục vụ luận cứ cho xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình T.Ư vào tháng 10.2022.