08/08/2022

Trường hợp nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được hưởng hỗ trợ theo NQ 116

Ông Đào Đình Hải gửi câu hỏi: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động từ 15.2.2021 và đã nhận được 3 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp. Nay tôi có được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nữa không?

Về việc này, Luật sư Hoàng Quỳnh – Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm a Khoản 1 mục II Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Nghị quyết 116/NQ-CP) quy định đối tượng áp dụng đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

a) Đối tượng áp dụng

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, bạn đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021; đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng nếu bạn vẫn còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (và bạn đang không hưởng lương hưu hàng tháng) thì bạn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP.