05/28/2022

Xi măng Phú Thọ (PTE) tiếp tục chìm sâu trong thua lỗ, nợ nần

Do nhiều năm thua lỗ, vốn chủ sở hữu của CTCP Xi măng Phú Thọ (mã chứng khoán PTE, UPCOM) hiện nay âm 190,2 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu 125 tỉ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 320 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021,  tại 30.9.2021, các khoản phải thu ngắn hạn của PTE là 31,4 tỉ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 9,2 tỉ (giảm 37,5% so với đầu năm) và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 5 tỉ đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn là 1,8 tỉ, trong đó đầu tư vào công ty liên doanh liên kết 500 triệu, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 3 tỉ nhưng phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 1,7 tỉ. Nợ ngắn hạn tại 30.9.2021 là 518,2 tỉ tăng nhẹ 2% so với đầu năm, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 168,7 tỉ, tăng 2% so với đầu năm.

Quý III/2021, PTE đạt doanh thu 65 tỉ đồng, tăng 9% so với quý III/2020, giá vốn hàng bán tăng 8% lên 61,6 tỉ đồng. Chi phí tài chính 7 tỉ (tăng 11%), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,7% lên 4,4 tỉ đồng. Kết quả là quý III/2021, PTE lỗ 8,7 tỉ, giảm 3% so với mức lỗ của quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, PTE đạt doanh thu 206,6 tỉ, tăng 14,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Chi phí tài chính tăng 14,6% lên 21,1 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,4% lên 14,2 tỉ đồng. Kết quả 9 tháng đầu năm 202,  PTE tiếp tục lỗ 15 tỉ đồng, đẩy vốn chủ sở hữu tiếp tục âm sâu hơn.

Do nhiều năm thua lỗ, vốn chủ sở hữu của PTE hiện nay âm 190,2 tỉ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến 30.9.2021 là 320 tỉ đồng.

CTCP xi măng Phú Thọ có vốn điều lệ 125 tỉ được cổ phần hóa từ 2007.

 PTE có 1 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1200 tấn/ngày và dây chuyền nghiền xi măng công suất 65 tấn/h. Sản phẩm của PTE chủ yếu được tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc, trọng điểm là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La… 

Hai năm đầu tiên sau cổ phần hóa PTE có lãi, lợi nhuận 2007 đạt 5,8 tỉ đồng, năm 2008 đạt 9 tỉ, nhưng từ 2009 đến nay liên tiếp thua lỗ, đến nay vốn chủ sở hữu đã âm 174 tỉ đồng.

Tháng 10.2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã thoái nốt toàn bộ vốn tại PTE và có 4 nhà đầu tư cá nhân đã mua hết số cổ phần này. Thời điểm đó, dư luận kỳ vọng bộ máy quản lý mới năng động của tư nhân sẽ giúp PTE có kết quả kinh doanh tốt hơn, nhưng giới đầu tư đã nhanh chóng thất vọng khi PTE tiếp tục chìm sâu hơn trong thua lỗ, năm 2018 lỗ 24 tỉ, năm 2019 lỗ 64 tỉ.